Украса и художествено своеобразие на аджарските дамаскини от XVII век (I част)


Невяна Дончева-Панайотова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


209 изтегляния от 15.1.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Ireland / Romania / Russian Federation / Switzerland / Ukraine / United Kingdom / United States