СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

"Смесна китка" на П. Р. Славейков в контекста на сборниковия тип литература през Възраждането


Автори:
Николай Димитров

Страници: 47-51

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


436 изтегляния от 15.1.2018 г.