СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Митът за границата и образът на Америка в романа на Боби Ан Мейсън "След войната"


Йонка Кръстева

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


142 изтегляния от 15.1.2018 г.