Проблеми на граматическата интерференция при усвояване на словореда на простото изречение в немския език от бълагрски ученици


Любомир Велев

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


406 изтегляния от 15.1.2018 г.
NA / Austria / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / Russian Federation / Serbia / Slovakia / Spain / Sweden / Switzerland / Ukraine / United Kingdom / United States