СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на граматическата интерференция при усвояване на словореда на простото изречение в немския език от бълагрски ученици


Автори:
Любомир Велев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


510 изтегляния от 15.1.2018 г.