Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2016 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 208 от 21.3.2018 г.)

Наблюдения по темата"Кой кой е в старогръцката лирика?"
Невена Панова
(изтегляния 233 от 21.3.2018 г.)

Общ поглед върху табличките с проклятия
Цветомира Колева
(изтегляния 270 от 21.3.2018 г.)

Домът в "De domo sua ad pontifices oratio" на Цицерон
Калина Босева
(изтегляния 201 от 21.3.2018 г.)

Двуезични надписи от провинция Долна Мизия
Пепа Лунгарова
(изтегляния 240 от 21.3.2018 г.)

Императорът-Слънце в града на Слънцето
Ваня Лозанова-Станчева
(изтегляния 219 от 21.3.2018 г.)

Онлайн речници на гръцките лингвистични термини
Борис Вунчев Ирина Стрикова
(изтегляния 202 от 21.3.2018 г.)

Бележките на преводача под линия - важни или не?
Величка Симонова-Гроздева
(изтегляния 619 от 22.3.2018 г.)

Гонения срещу религията в Китай през IX век
Искра Мандова
(изтегляния 168 от 22.3.2018 г.)

Umberto Eco’s ‘Background Books’ and The Problem of (Un)Conscious Misrepresentation of China
Павел Петков
(изтегляния 250 от 22.3.2018 г.)

Семантични гнезда с източен произход в българския език
Иван Т. Иванов
(изтегляния 485 от 22.3.2018 г.)

Хайку - един непознат за българските ученици жанр
Вергиния Колева
(изтегляния 265 от 22.3.2018 г.)

Бориза - един персийски "полис" в Тракия
Мирослав Издимирски
(изтегляния 231 от 22.3.2018 г.)

Култ и религия в Древна Фригия: проблеми на проучванията
Майя Василева
(изтегляния 196 от 22.3.2018 г.)

Nicopolis AD Istrum: градът на мъртвите
Павлина Владкова
(изтегляния 267 от 22.3.2018 г.)

Лупанарите в Древен Рим
Иванка Дончева
(изтегляния 308 от 22.3.2018 г.)

Езическите култови сгради в Първото българско царство
Гергана Герчева
(изтегляния 358 от 22.3.2018 г.)

Български културни обекти в учебно-изпитни текстове в български език като чужд
Албена Добрева Виолета Тачева Силвена Ставрева-Доростолска
(изтегляния 192 от 23.3.2018 г.)

Българската празничната култура в образи стимули за монологичното изказване на чуждестранните студенти
Албена Добрева Виолета Тачева Силвена Ставрева-Доростолска
(изтегляния 207 от 23.3.2018 г.)