СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2020 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 592 от 30.6.2020 г.)

Иновации и търговско кредитиране
Галя Тасева
DOI: https://doi.org/10.54664/BBRI6396
(изтегляния 680 от 30.6.2020 г.)

Assessment of Dark Tourism Awareness in Youtube Social Network
Regina Navickiene Ruta Meiste Egle Zaleckaite
DOI: https://doi.org/10.54664/AQGB2543
(изтегляния 678 от 30.6.2020 г.)

Managing Consumer Complaints: the Case оf Tripadvisor
Cigdem Ozkan Mustafa Boz
DOI: https://doi.org/10.54664/MVAK7966
(изтегляния 576 от 30.6.2020 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 620 от 30.6.2020 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 476 от 30.6.2020 г.)