СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2020 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 10 от 30.6.2020 г.)

Иновации и търговско кредитиране
Галя Тасева
(изтегляния 5 от 30.6.2020 г.)

Информационная система инициирования и конкурсного отбора партисипативных проектов
Марина Цуркан Давид Мамагулашвили
(изтегляния 4 от 30.6.2020 г.)

Преосмисляне бъдещето на счетоводната професия
Мария Павлова
(изтегляния 8 от 30.6.2020 г.)

Factors Influencing the Choice of Catering Establishments Among Bulgarian Consumers
Olga Mancheva-Ali
(изтегляния 17 от 30.6.2020 г.)

Impact of Transformation Into a Green Organization on Production Quality
Przemyslaw Majewski
(изтегляния 5 от 30.6.2020 г.)

Assessment of Dark Tourism Awareness in Youtube Social Network
Regina Navickiene, Ruta Meiste, Egle Zaleckaite
(изтегляния 5 от 30.6.2020 г.)

Управление на релацията индивидуализъм – работа в екип
Росица Цончева
(изтегляния 4 от 30.6.2020 г.)

Managing Consumer Complaints: the Case оf Tripadvisor
Çiğdem Özkan, Mustafa Boz
(изтегляния 12 от 30.6.2020 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 13 от 30.6.2020 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 3 от 30.6.2020 г.)