СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2020 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 93 от 30.6.2020 г.)

Иновации и търговско кредитиране
Галя Тасева
(изтегляния 103 от 30.6.2020 г.)

Информационная система инициирования и конкурсного отбора партисипативных проектов
Марина Цуркан Давид Мамагулашвили
(изтегляния 76 от 30.6.2020 г.)

Преосмисляне бъдещето на счетоводната професия
Мария Павлова
(изтегляния 144 от 30.6.2020 г.)

Factors Influencing the Choice of Catering Establishments Among Bulgarian Consumers
Olga Mancheva-Ali
(изтегляния 98 от 30.6.2020 г.)

Impact of Transformation Into a Green Organization on Production Quality
Przemyslaw Majewski
(изтегляния 78 от 30.6.2020 г.)

Assessment of Dark Tourism Awareness in Youtube Social Network
Regina Navickiene, Ruta Meiste, Egle Zaleckaite
(изтегляния 82 от 30.6.2020 г.)

Управление на релацията индивидуализъм – работа в екип
Росица Цончева
(изтегляния 88 от 30.6.2020 г.)

Managing Consumer Complaints: the Case оf Tripadvisor
Çiğdem Özkan, Mustafa Boz
(изтегляния 90 от 30.6.2020 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 96 от 30.6.2020 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 65 от 30.6.2020 г.)