СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Лидерът и умението да мотивираме чрез себе си. Монография. Автор: Пламена Ванева Пенчева. Велико Търново: Ай енд Би, 2020, 220 с., ISBN 978-619-7281-60-6


Автори:
Пенчо Пенчев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 131-131

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


60 изтегляния от 30.6.2020 г.