СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

АР Египет след Арабската пролет – мюсюлмански братя и отредената роля на жената в египетското общество


Автори:
Олга Стоянова-Енчева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 79-86

Резюме:

The Arab Spring in Arab Republic of Egypt was met with great hope of changing the status quo, of democratization, economic and social changes, of achieving full justice and endorsing equal opportunity for all Egyptian citizens. Nine years later, this dream is still not realized. The article follows up on the rule of MB and provides an analysis of the changing rights and freedoms of women under its ruling.


Ключови думи:

Egypt; Arab Spring; Muslim Brothers; women; government

Изтегляне


77 изтегляния от 30.6.2020 г.