СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2020 / Том 12 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 669 от 28.12.2020 г.)

Global Economic Consequences And Possible Solutions To COVID-19
Marwan AbouRaya Polina Petrova
DOI: https://doi.org/10.54664/CJXR5129
(изтегляния 602 от 28.12.2020 г.)

Practices on Accountability and Transparency of State-Owned Enterprises
Spartak Keremchiev Miroslav Nedelchev
DOI: https://doi.org/10.54664/ITOW6240
(изтегляния 578 от 28.12.2020 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 595 от 28.12.2020 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 586 от 28.12.2020 г.)