СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2022 / Том 14 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 654 от 30.6.2022 г.)

Profitability of Italian Restaurants Before and During the Pandemic
Guido Migliaccio Alessia Adamo
DOI: https://doi.org/10.54664/NXYO1490
(изтегляния 355 от 30.6.2022 г.)

За авторите

(изтегляния 348 от 30.6.2022 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 322 от 30.6.2022 г.)