СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2023 / Том 15 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 127 от 23.12.2023 г.)

Spatial and Social Dimensions of Roma Segregation and Integration (A Case Study of the City of Kyustendil, Bulgaria)
Борис Казаков Тодор Любенов Надежда Илиева Камелия Петкова Александра Равначка
DOI: https://doi.org/10.54664/AZBT7107
(изтегляния 110 от 23.12.2023 г.)

The Geopolitical Game of BRICS
Карим Наама
DOI: https://doi.org/10.54664/MEHO3844
(изтегляния 131 от 23.12.2023 г.)

Career Attitudes of Potential Tourism Specialists
Олга Манчева-Али Надежда Костадинова
DOI: https://doi.org/10.54664/ZOXU4586
(изтегляния 126 от 23.12.2023 г.)

За авторите

(изтегляния 117 от 23.12.2023 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 164 от 23.12.2023 г.)