СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2008 / Том 2 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 590 от 25.6.2018 г.)

Идентифициране на микроклъстери
Недко Минчев

(изтегляния 666 от 25.6.2018 г.)

Социалното взаимодействие в организациите
Юрий Шорохов

(изтегляния 809 от 26.6.2018 г.)

Законите на логистиката
Владимир Курганов

(изтегляния 1068 от 26.6.2018 г.)

Класове и еталон за лице на конкурентноспособната организация
Д.И. Мамагулашвили

(изтегляния 817 от 26.6.2018 г.)

Качеството на медицинската услуга като обект на управление
Наталия Воробьова

(изтегляния 1354 от 26.6.2018 г.)