СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2015 / Том 7 / Брой 2

Статии

Globalization and The Impoverishment of The Third World
Фоуад Шехаб

(изтегляния 759 от 7.12.2016 г.)

Предпоставки за развитие на вътрешнофирмено предприемачество
Даниела Цветкова

(изтегляния 1425 от 7.12.2016 г.)

Професионалната етика в счетоводството
Мария Павлова

(изтегляния 7955 от 7.12.2016 г.)

Управленски практики – нови тенденции и реалности
Даниел Маринов Цветослав Градев

(изтегляния 747 от 7.12.2016 г.)

Млади и успели – пречки, перспективи и нов живот
Дима Ганева Десислава Танева

(изтегляния 781 от 7.12.2016 г.)

За авторите

(изтегляния 872 от 13.4.2017 г.)

Съдържание

(изтегляния 511 от 29.5.2019 г.)