STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

STUDIA PHILOLOGICA, 2017 / Том 36 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 268 от 26.7.2018 г.)

Предговор
(изтегляния 180 от 26.7.2018 г.)

Новите глаголи в българския език
Надежда Костова
(изтегляния 534 от 26.7.2018 г.)

Урбана диjалектологиjа у Србиjи (Говор Новог Сада)
Гордана Драгин
(изтегляния 209 от 26.7.2018 г.)

Фамилни имена от названия за лица според занятия
Людвиг Селимски
(изтегляния 210 от 26.7.2018 г.)

Корелативен граматичен минимум по съвременен турски и османски език
Ирина Саръиванова Милена Йорданова
(изтегляния 428 от 26.7.2018 г.)

Slavistický výskum ako súčast výskumov europskeho a kultúrneho horizontu
Peter Žeňuch
(изтегляния 208 от 26.7.2018 г.)

Slavic Pleophony, Morae and Tones in the Aspect of Population Genetics
Alexius Belov
(изтегляния 190 от 26.7.2018 г.)

Античност и филология
Пепа Лунгарова
(изтегляния 208 от 26.7.2018 г.)

Функции на финалните формули в коледните обредни песни
Светла Дживтерева
(изтегляния 156 от 26.7.2018 г.)

Модална ограничења фикционалних индивидуа у прози Слободана Џунића
Данијела Костадиновић
(изтегляния 148 от 26.7.2018 г.)

За необичайната епитафия на Алиа Потестас
Иванка Дончева
(изтегляния 195 от 26.7.2018 г.)

„Possible Communications” and the „Possible Addressee” in Lyrical Poetry
Dariusz Pawelec
(изтегляния 1101 от 26.7.2018 г.)

Nanomoments and Eons: The Question of Time in Contemporary Polish Poetry (A Reconnaissance)
Danuta Opacka-Walasek
(изтегляния 156 от 26.7.2018 г.)

За авторите
(изтегляния 257 от 26.7.2018 г.)