STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

STUDIA PHILOLOGICA, 2017 / Том 36 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 288 от 26.7.2018 г.)

Предговор
(изтегляния 203 от 26.7.2018 г.)

Новите глаголи в българския език
Надежда Костова
(изтегляния 650 от 26.7.2018 г.)

Урбана диjалектологиjа у Србиjи (Говор Новог Сада)
Гордана Драгин
(изтегляния 249 от 26.7.2018 г.)

Фамилни имена от названия за лица според занятия
Людвиг Селимски
(изтегляния 255 от 26.7.2018 г.)

Корелативен граматичен минимум по съвременен турски и османски език
Ирина Саръиванова Милена Йорданова
(изтегляния 482 от 26.7.2018 г.)

Slavistický výskum ako súčast výskumov europskeho a kultúrneho horizontu
Peter Žeňuch
(изтегляния 235 от 26.7.2018 г.)

Slavic Pleophony, Morae and Tones in the Aspect of Population Genetics
Alexius Belov
(изтегляния 221 от 26.7.2018 г.)

Античност и филология
Пепа Лунгарова
(изтегляния 257 от 26.7.2018 г.)

Функции на финалните формули в коледните обредни песни
Светла Дживтерева
(изтегляния 191 от 26.7.2018 г.)

Модална ограничења фикционалних индивидуа у прози Слободана Џунића
Данијела Костадиновић
(изтегляния 170 от 26.7.2018 г.)

За необичайната епитафия на Алиа Потестас
Иванка Дончева
(изтегляния 214 от 26.7.2018 г.)

„Possible Communications” and the „Possible Addressee” in Lyrical Poetry
Dariusz Pawelec
(изтегляния 1113 от 26.7.2018 г.)

Nanomoments and Eons: The Question of Time in Contemporary Polish Poetry (A Reconnaissance)
Danuta Opacka-Walasek
(изтегляния 179 от 26.7.2018 г.)

За авторите
(изтегляния 294 от 26.7.2018 г.)