STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

STUDIA PHILOLOGICA, 2016 / Том 35 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 183 от 26.7.2018 г.)

Мезолектът в светлината на вълновата терия
Михаил Виденов
(изтегляния 238 от 26.7.2018 г.)

Един hapax legomenon от Супрасълския сборник
Елка Мирчева
(изтегляния 181 от 26.7.2018 г.)

Суперлативи с форманта НAI- в Шестоднева на Йоан Екзарх
Татяна Славова
(изтегляния 193 от 26.7.2018 г.)

Стари деминутиви с терминологично значение
Марияна Цибранска-Костова
(изтегляния 321 от 26.7.2018 г.)

Старобългарският книжовник и словото
Димитър Кенанов
(изтегляния 278 от 26.7.2018 г.)

Зографският Богоявленски чин от XIII – XIV век
Христина Тончева
(изтегляния 187 от 26.7.2018 г.)