Видове рисунки в Италианския Ренесанс. Предпоставки за трансформиране на рисунката в автономна художествена творба


Екатерина Иванова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


68 изтегляния от 28.5.2018 г.
Bulgaria / Europe / Germany / Russian Federation / Senegal / Ukraine / United States