Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Визуални изследвания, 2018 / Том 2 / Брой 1

Статии

Визуални изследвания брой 2/2018
(изтегляния 196 от 11.1.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 149 от 11.1.2019 г.)

Мотиви и символи във възрожденския иконостас
Валентин Ангелов
(изтегляния 206 от 11.1.2019 г.)

Функции на цвета в съветското кино ог 60-те години на ХХ век
Наталия Няголова
(изтегляния 132 от 11.1.2019 г.)

Библейските послания във витражите на Марк Шагал
Мая Димчева
(изтегляния 189 от 11.1.2019 г.)

Ипостас и икона
Галин Пенев
(изтегляния 138 от 11.1.2019 г.)

Антиконформизъм и изкуство. Идейна конструкция
Атанас Тотляков
(изтегляния 153 от 11.1.2019 г.)

Визуалният шум като живописен метод. Опит за манифест
Богдан Александров
(изтегляния 147 от 11.1.2019 г.)

Глобалният номадски артпроект (GNAP) в България
Артгрупа ДУПИНИ
(изтегляния 150 от 11.1.2019 г.)

Художникът като публицист. Фейлетоните на Борис Денев
Мирослава Георгиева
(изтегляния 122 от 11.1.2019 г.)

Спецификация и основни параметри за качество на хартията
Деница Иванова-Александрова
(изтегляния 325 от 11.1.2019 г.)

Дърворезбените тавани в епохата на Възраждането
Пламен Атанасов
(изтегляния 146 от 11.1.2019 г.)

Авторите на броя
(изтегляния 189 от 11.1.2019 г.)

Етични правила
(изтегляния 112 от 11.1.2019 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 126 от 11.1.2019 г.)