Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Визуални изследвания, 2018 / Том 2 / Брой 1

Статии

Визуални изследвания брой 2/2018

(изтегляния 582 от 11.1.2019 г.)

Съдържание

(изтегляния 495 от 11.1.2019 г.)

Ипостас и икона
Галин Пенев
DOI: https://doi.org/10.54664/QNLB8078
(изтегляния 516 от 11.1.2019 г.)

Спецификация и основни параметри за качество на хартията
Деница Иванова-Александрова
DOI: https://doi.org/10.54664/EVOX5112
(изтегляния 1071 от 11.1.2019 г.)

Авторите на броя

(изтегляния 658 от 11.1.2019 г.)

Етични правила

(изтегляния 417 от 11.1.2019 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 390 от 11.1.2019 г.)