Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Андрей Протич – родоначалник на българската изкуствоведска школа


Автори:
Мария Андиркова

Страници: 61-64

Резюме:

Andrey Protich (1875–1959) is the first Bulgarian, who receives a solid education as an art knowigest specialist. With his name is connected the professional beginning of the Bulgarian art knowledge school.


Ключови думи:

art, culture, Andrey Protich, art knowledge, art school, artistic criticism

Изтегляне


171 изтегляния от 11.1.2019 г.