Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Първите керамични школи в България, основа на съвременната керамична пластика


Автори:
Гергана Пенова

Страници: -

Резюме:

The Bulgarian ceramic art has its deep traditions. This paper examines its historical development from the First Bulgarian Kingdom to present. After the Liberation, the ceramic art has passed through various development stages and has been established not only as an utilitarian art, but also as a craftsmanship of clearly defined and proven artistic qualities.


Ключови думи:

ceramic art, schools, development stages, ceramic sculpture

Изтегляне


216 изтегляния от 11.1.2019 г.