СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2008 / Том 16 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 414 от 8.6.2017 г.)

Относно научния статут на социалната педагогика
Венка Кутева-Цветкова

(изтегляния 13249 от 8.6.2017 г.)

Социална подкрепа на деца и семейства в риск
Боряна Здравкова

(изтегляния 5278 от 8.6.2017 г.)

Обучаващата игра и изобразителната дейност на детето
Николай Гюлчев

(изтегляния 3765 от 8.6.2017 г.)

Хроника

(изтегляния 619 от 8.6.2017 г.)