СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2009 / Том 17 / Брой 1

Статии

Интеркултурното образование – реалност и перспективи
Любомира Попова

(изтегляния 6954 от 26.5.2017 г.)

Към проблема за мотивацията на българския учител
Лидия Колева

(изтегляния 2220 от 26.5.2017 г.)

Изисквания към създаване на дидактически материали с компютър
Лъчезар Лазаров Стоянка Георгиева-Лазарова

(изтегляния 4093 от 26.5.2017 г.)

Конструирането като ерготерапия
Радка Гайдова

(изтегляния 2026 от 26.5.2017 г.)

Родителите и подготовката на 5–7-годишните по четене
Веселина Петрова

(изтегляния 4770 от 29.5.2017 г.)

Следдипломното обучение на катедра “Медицинска педагогика” при Факултета по обществена здраве, МУ – София. Направления и резултати
Теодор Попов Людмила Чакърова Полина Балканска Нели Петрова Добриана Сиджимова Захарина Савова Юриана Траянова

(изтегляния 1437 от 29.5.2017 г.)

Клавирните миниатюри на Димитър Ненов като проекция на стила му
Бинка Караиванова

(изтегляния 1048 от 29.5.2017 г.)

Методи на обучение по рисуване, използвани в миналото
Венцислав Маринов

(изтегляния 1030 от 29.5.2017 г.)

Интернет – как воспитывающая и обучающая среда
Алла Соколова

(изтегляния 397 от 29.5.2017 г.)