СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2009 / Том 17 / Брой 1

Статии

Интеркултурното образование – реалност и перспективи
Любомира Попова

(изтегляния 8777 от 26.5.2017 г.)

Към проблема за мотивацията на българския учител
Лидия Колева

(изтегляния 2513 от 26.5.2017 г.)

Изисквания към създаване на дидактически материали с компютър
Лъчезар Лазаров Стоянка Георгиева-Лазарова

(изтегляния 4935 от 26.5.2017 г.)

Конструирането като ерготерапия
Радка Гайдова

(изтегляния 2516 от 26.5.2017 г.)

Родителите и подготовката на 5–7-годишните по четене
Веселина Петрова

(изтегляния 5129 от 29.5.2017 г.)

Следдипломното обучение на катедра “Медицинска педагогика” при Факултета по обществена здраве, МУ – София. Направления и резултати
Теодор Попов Людмила Чакърова Полина Балканска Нели Петрова Добриана Сиджимова Захарина Савова Юриана Траянова

(изтегляния 1674 от 29.5.2017 г.)

Клавирните миниатюри на Димитър Ненов като проекция на стила му
Бинка Караиванова

(изтегляния 1302 от 29.5.2017 г.)

Методи на обучение по рисуване, използвани в миналото
Венцислав Маринов

(изтегляния 1252 от 29.5.2017 г.)

Интернет – как воспитывающая и обучающая среда
Алла Соколова

(изтегляния 518 от 29.5.2017 г.)