СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2011 / Том 19 / Брой 2

Статии

Проблемът за анорексията от гледна точка на лаканианската прихоанализа
Милена Моцинова-Бръчкова

(изтегляния 733 от 21.4.2017 г.)

Дигиталната грамотност и детската идентичност
Катя Симеонова

(изтегляния 1067 от 21.4.2017 г.)

Развитие на информационните средства за обучение
Лъчезар Лазаров

(изтегляния 2278 от 21.4.2017 г.)

Принципы дистанционного обучения
А.К. Мошкалов Б.А. Тургунбаева

(изтегляния 904 от 24.4.2017 г.)

Подготовка на дидактически материали в съвременното обучение
Стоянка Георгиева-Лазарова

(изтегляния 7308 от 24.4.2017 г.)