СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2012 / Том 20 / Брой 2

Статии

Професионализмът в образованието и учителската професия
Жулиета Савова

(изтегляния 1137 от 20.4.2017 г.)

Качества на директора на СОУ
Лидия Колева

(изтегляния 1577 от 20.4.2017 г.)

Непълно семейство и проактивно родителство
София Дерменджиева

(изтегляния 1112 от 20.4.2017 г.)

Духовно-нравственото възпитание в детската градина
Магдалена Легкоступ

(изтегляния 1998 от 20.4.2017 г.)

Културата на училищната организация
Мариана Гърмидолова

(изтегляния 1391 от 20.4.2017 г.)

Теории за новото поколение обучавани
Стоянка Георгиева-Лазарова

(изтегляния 1525 от 20.4.2017 г.)

Инклузивно образовање у Србиjи
Благица Златкович

(изтегляния 617 от 21.4.2017 г.)

Нови книги. Рецензии

(изтегляния 1231 от 21.4.2017 г.)

Годишнини и Юбилеи

(изтегляния 649 от 21.4.2017 г.)