СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2023 / Том 31 / Брой 1

Статии

Профил на списанието

(изтегляния 146 от 30.6.2023 г.)

До бъдещите автори

(изтегляния 110 от 30.6.2023 г.)

Съдържание

(изтегляния 145 от 30.6.2023 г.)

40 години Катедра „Педагогика“
Антония Кръстева
DOI: https://doi.org/10.54664/NZYV7107
(изтегляния 121 от 30.6.2023 г.)

The Process of Social and Pedagogical Work with Individual Clients
Яна Димитрова
DOI: https://doi.org/10.54664/KYGS9498
(изтегляния 116 от 30.6.2023 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 138 от 30.6.2023 г.)

Authors in This Issue

(изтегляния 104 от 30.6.2023 г.)