БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етнічний склад населення Фракії наприкінці ІІ тис. до н.е


Автори:
Андрій Чередниченко

Страници: 17-19

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


524 изтегляния от 16.10.2017 г.