БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 2009 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 701 от 16.10.2017 г.)

БЪЛГАРИТЕ В НАУЧНОТО НАСЛЕДСТВО НА РУСКИЯ ЕТНОГРАФ В. А. МОШКОВ
Снежана Никифорцева Виталий Сърф
DOI: https://doi.org/10.54664/MRHC9336
(изтегляния 643 от 16.10.2017 г.)

ПЕТР БИЦИЛЛИ И ЕВРАЗИЙСТВО
Дарина Григорова
DOI: https://doi.org/10.54664/IGFZ2296
(изтегляния 525 от 16.10.2017 г.)

ПРИСВІЙНИЙ РОДОВИЙ В СУПРАСЛЬСЬКОМУ ЗБІРНИКУ
Катерина Забожанова
DOI: https://doi.org/10.54664/BJGD5430
(изтегляния 468 от 16.10.2017 г.)

Литературна анкета с Таня Танасова-Тодорова
Надежда Попаз-Кула

(изтегляния 800 от 16.10.2017 г.)