БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

ИНТОНАЦИОННО-СТИЛЕВОЙ МОДУС МЫШЛЕНИЯ БОЛГАРСКИХ ХОРО («Не найде ли моя меден кавал», «Царските коне опасали босилека на Яна»)


Автори:
Виктория Бескорсая
Инна Щербина

Страници: 359-368

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


399 изтегляния от 16.10.2017 г.