БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

РОЛЯТА НА ХРИСТИЯНСКАТА КУЛТУРА ЗА ЗАПАЗВАНЕТО НА ИДЕНТИЧНОСТТА НА БЪЛГАРИТЕ В ЮЖНА МОЛДОВА


Автори:
Олга Водинчар

Страници: 377-383

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


596 изтегляния от 16.10.2017 г.