БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СВЕТА БОГОРОДИЦА — ОБРАЗИ И СИМВОЛИ В КАЛЕНДАРНАТА ПРАЗНИЧНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ В БЕСАРАБИЯ


Автори:
Елена Водинчар

Страници: 385-388

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


456 изтегляния от 16.10.2017 г.