БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

АСПЕКТИ НА ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ В ЕТНИЧЕСКИ СМЕСЕНИ БРАКОВЕ ПРИ БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ В БЕСАРАБИЯ


Автори:
Галина Манолова

Страници: 389-398

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


608 изтегляния от 16.10.2017 г.