НАИМЕНОВАНИЯ ПРАЗДНИКОВ И ХРОНОНИМОВ (на материале народного календаря болгар Бессарабии)


Евдокия Сорочяну

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


184 изтегляния от 16.10.2017 г.
NA / Brazil / Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Moldova, Republic of / Netherlands / Russian Federation / Senegal / Spain / Ukraine / United Kingdom / United States