БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

ТРАДИЦІЙНІ УЯВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ТА БОЛГАР ПРО БДЖОЛУ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ


Автори:
Уляна Мовна

Страници: 399-411

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


478 изтегляния от 16.10.2017 г.