БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

ОСОБЕННОСТИ ОБРЯДА «КУРБАН» У ГАГАУЗОВ В СРАВНЕНИИ С БАЛКАНСКИМИ И ТЮРКСКИМИ НАРОДАМИ


Автори:
Елизавета Квилинкова

Страници: 419-430

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


567 изтегляния от 16.10.2017 г.