БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СТРУКТУРА ВЕСІЛЬНОГО РИТУАЛУ БОЛГАР ПІВДНЯ УКРАЇНИ (ХІХ — ПОЧАТОК ХХ СТ.)


Автори:
Ганна Руссєва

Страници: 431-436

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


442 изтегляния от 16.10.2017 г.