БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА РОБОТА СЕРЕД БОЛГАРСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У 20-Х — 30-Х РР. ХХ СТ.


Автори:
Ада Дізанова

Страници: 437-441

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


400 изтегляния от 16.10.2017 г.