БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

РАЗЛИЧИЯ ПРИ ПРИИМЕННАТА ПАДЕЖНА УПОТРЕБА НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА В СРЕДНОБЪЛГАРСКИ ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЯ ОТ ХII И ХIII ВЕК


Автори:
Мария Мъжлекова

Страници: 487-508

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


410 изтегляния от 16.10.2017 г.