РАЗЛИЧИЯ ПРИ ПРИИМЕННАТА ПАДЕЖНА УПОТРЕБА НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА В СРЕДНОБЪЛГАРСКИ ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЯ ОТ ХII И ХIII ВЕК


Мария Мъжлекова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


167 изтегляния от 16.10.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States