БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

КЪМ СУБОРДИНАЦИЯТА МЕЖДУ РУСКИЯ ЕЗИК И БЪЛГАРСКИЯ ДИАЛЕКТ В ГРАД КОМРАТ, РЕПУБЛИКА МОЛДОВА


Автори:
Лариса Бойкова

Страници: 589-591

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


425 изтегляния от 16.10.2017 г.