БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

ЛИЧНИ ИМЕНА НА БЪЛГАРИ-ПРЕСЕЛНИЦИ В БЕСАРАБИЯ (според романа «Да намериш разковничето» на А. Малешкова и Н. Куртев)


Автори:
Цанка Константинова

Страници: 593-594

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1034 изтегляния от 16.10.2017 г.