БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

РЕФЛЕКСИ ПСЛ. ФОНЕМИ /*Ě/ У БОЛГАРСЬКОМУ ДІАЛЕКТНОМУ КОНТИНУУМІ


Автори:
Cветлана Георгієва

Страници: 611-620

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


468 изтегляния от 16.10.2017 г.