БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Индивидуални траектории на образование и чуждоезиково обучение на студенти с различно ниво на комуникативна компетентност в областта на изучавания език


Автори:
Татяна Чалъкова

Страници: 629-636

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


349 изтегляния от 16.10.2017 г.