БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

ПРИСВІЙНИЙ РОДОВИЙ В СУПРАСЛЬСЬКОМУ ЗБІРНИКУ


Автори:
Катерина Забожанова

Страници: 637-642

Резюме:



Ключови думи:


Изтегляне


410 изтегляния от 16.10.2017 г.