БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Образът на одеския български търговец (според «Денница на новобългарското образование» от Васил Априлов)


Автори:
Елена Налбантова

Страници: 643-650

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


606 изтегляния от 16.10.2017 г.