БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

До проблеми вивчення національної специфіки української і болгарської словесної творчості


Автори:
Ольга Губарєва

Страници: 651-662

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


379 изтегляния от 16.10.2017 г.