БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

КОЛОНИИ ВИДИНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В ТАВРИИ В 60-70-Е ГГ. ХІХ В


Автори:
Сергей Пачев

Страници: 85-92

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


916 изтегляния от 16.10.2017 г.