БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ БОЛГАР ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ МИХАЙЛА ПОПРУЖЕНКА


Автори:
Олександра Макмiллан

Страници: 93-100

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


563 изтегляния от 16.10.2017 г.