СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2016 / Том 7 / Брой 2

Статии

Преди четвърт век
Иван Харалампиев

(изтегляния 780 от 22.11.2016 г.)

In jure veritas
Пламен Легкоступ

(изтегляния 842 от 22.11.2016 г.)

Без борба няма победа
Христо Бонджолов

(изтегляния 781 от 22.11.2016 г.)

Възобновяване на наказателни дела от апелативния съд
Георги Митов

(изтегляния 4219 от 22.11.2016 г.)

Понятие за безвестно отсъствие
Йордан Баланов

(изтегляния 1032 от 22.11.2016 г.)

Характеристика на договора за обществена поръчка
Милка Ламбева

(изтегляния 1431 от 22.11.2016 г.)

Правна норма и езикова норма
Росица Динева-Карабаджакова

(изтегляния 5257 от 22.11.2016 г.)

Електронното управление като средство на държавното управление
Изабела Чакърова-Димитрова

(изтегляния 1004 от 22.11.2016 г.)

Относно дефиницията на договора за текуща сметка
Благой Златанов

(изтегляния 2121 от 22.11.2016 г.)

За приложимостта на чл. 631а от Търговския закон
Калин Иванов

(изтегляния 1370 от 22.11.2016 г.)

За авторите

(изтегляния 819 от 22.11.2016 г.)

Каре

(изтегляния 775 от 22.11.2016 г.)

Съдържание

(изтегляния 495 от 1.3.2019 г.)