СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2016 / Том 7 / Брой 2

Статии

Преди четвърт век
Иван Харалампиев

(изтегляния 512 от 22.11.2016 г.)

In jure veritas
Пламен Легкоступ

(изтегляния 554 от 22.11.2016 г.)

Без борба няма победа
Христо Бонджолов

(изтегляния 513 от 22.11.2016 г.)

Възобновяване на наказателни дела от апелативния съд
Георги Митов

(изтегляния 3646 от 22.11.2016 г.)

Понятие за безвестно отсъствие
Йордан Баланов

(изтегляния 735 от 22.11.2016 г.)

Характеристика на договора за обществена поръчка
Милка Ламбева

(изтегляния 1092 от 22.11.2016 г.)

Правна норма и езикова норма
Росица Динева-Карабаджакова

(изтегляния 4426 от 22.11.2016 г.)

Електронното управление като средство на държавното управление
Изабела Чакърова-Димитрова

(изтегляния 687 от 22.11.2016 г.)

Относно дефиницията на договора за текуща сметка
Благой Златанов

(изтегляния 1722 от 22.11.2016 г.)

За приложимостта на чл. 631а от Търговския закон
Калин Иванов

(изтегляния 972 от 22.11.2016 г.)

За авторите

(изтегляния 564 от 22.11.2016 г.)

Каре

(изтегляния 466 от 22.11.2016 г.)

Съдържание

(изтегляния 242 от 1.3.2019 г.)