СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2016 / Том 7 / Брой 2

Статии

Преди четвърт век
Иван Харалампиев

(изтегляния 444 от 22.11.2016 г.)

In jure veritas
Пламен Легкоступ

(изтегляния 489 от 22.11.2016 г.)

Без борба няма победа
Христо Бонджолов

(изтегляния 442 от 22.11.2016 г.)

Възобновяване на наказателни дела от апелативния съд
Георги Митов

(изтегляния 3432 от 22.11.2016 г.)

Понятие за безвестно отсъствие
Йордан Баланов

(изтегляния 655 от 22.11.2016 г.)

Характеристика на договора за обществена поръчка
Милка Ламбева

(изтегляния 1007 от 22.11.2016 г.)

Правна норма и езикова норма
Росица Динева-Карабаджакова

(изтегляния 4018 от 22.11.2016 г.)

Електронното управление като средство на държавното управление
Изабела Чакърова-Димитрова

(изтегляния 600 от 22.11.2016 г.)

Относно дефиницията на договора за текуща сметка
Благой Златанов

(изтегляния 993 от 22.11.2016 г.)

За приложимостта на чл. 631а от Търговския закон
Калин Иванов

(изтегляния 878 от 22.11.2016 г.)

За авторите

(изтегляния 513 от 22.11.2016 г.)

Каре

(изтегляния 405 от 22.11.2016 г.)

Съдържание

(изтегляния 190 от 1.3.2019 г.)