СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2016 / Том 7 / Брой 2

Статии

Преди четвърт век
Иван Харалампиев

(изтегляния 559 от 22.11.2016 г.)

In jure veritas
Пламен Легкоступ

(изтегляния 607 от 22.11.2016 г.)

Без борба няма победа
Христо Бонджолов

(изтегляния 560 от 22.11.2016 г.)

Възобновяване на наказателни дела от апелативния съд
Георги Митов

(изтегляния 3757 от 22.11.2016 г.)

Понятие за безвестно отсъствие
Йордан Баланов

(изтегляния 795 от 22.11.2016 г.)

Характеристика на договора за обществена поръчка
Милка Ламбева

(изтегляния 1152 от 22.11.2016 г.)

Правна норма и езикова норма
Росица Динева-Карабаджакова

(изтегляния 4542 от 22.11.2016 г.)

Електронното управление като средство на държавното управление
Изабела Чакърова-Димитрова

(изтегляния 753 от 22.11.2016 г.)

Относно дефиницията на договора за текуща сметка
Благой Златанов

(изтегляния 1794 от 22.11.2016 г.)

За приложимостта на чл. 631а от Търговския закон
Калин Иванов

(изтегляния 1045 от 22.11.2016 г.)

За авторите

(изтегляния 607 от 22.11.2016 г.)

Каре

(изтегляния 527 от 22.11.2016 г.)

Съдържание

(изтегляния 291 от 1.3.2019 г.)