Приложение на драма методи в училище за справяне с проблемното поведение на „трудни деца“ поради разстройство от аутистичния спектър


Ангелина Хаджиева

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


134 изтегляния от 14.6.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / India / Netherlands / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States