БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2019 / Том 27 / Брой 1

Статии

Изследване и практика
(изтегляния 128 от 6.7.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 110 от 6.7.2019 г.)

Философия на доброволчеството
Красимира Йонкова
(изтегляния 106 от 6.7.2019 г.)

Socio-psychological Factors Regulating the Learning Motivation in Foreign Students
Valeria Suslova
(изтегляния 101 от 6.7.2019 г.)

On the Problem of Human Consciousness: from Facts to Theoretical Speculations
Александър Вожняк Манол Манолов
(изтегляния 97 от 6.7.2019 г.)

Критерии психологического здоровья профессионала
Евгения Журавлева Юлия Гудименко
(изтегляния 120 от 6.7.2019 г.)

Профессиональное здоровье специалистов помогающих профессий
Людмила Становова Светлана Добросмыслова
(изтегляния 98 от 6.7.2019 г.)

Психологические детерминанты профессионального здоровья субъекта труда
Евгения Журавлева Юлия Гудименко
(изтегляния 148 от 6.7.2019 г.)

За феномена „вторична травма“ в психо-терапевтичната практика
Румяна Крумова-Пешева
(изтегляния 109 от 6.7.2019 г.)

Социална обусловеност на психичното развитие
Теодора Бедрозова-Петрова
(изтегляния 101 от 6.7.2019 г.)

Социална адаптация и девиантно поведение
Доротея Дунева
(изтегляния 97 от 6.7.2019 г.)

Влияние на медитативните практики върху социалната свързаност
Христина Телефонска
(изтегляния 107 от 6.7.2019 г.)

Справка за авторите
(изтегляния 173 от 6.7.2019 г.)

Информация за изданието
(изтегляния 79 от 6.7.2019 г.)