БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2019 / Том 27 / Брой 1

Статии

Изследване и практика
(изтегляния 79 от 6.7.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 71 от 6.7.2019 г.)

Философия на доброволчеството
Красимира Йонкова
(изтегляния 66 от 6.7.2019 г.)

Socio-psychological Factors Regulating the Learning Motivation in Foreign Students
Valeria Suslova
(изтегляния 50 от 6.7.2019 г.)

On the Problem of Human Consciousness: from Facts to Theoretical Speculations
Александър Вожняк Манол Манолов
(изтегляния 57 от 6.7.2019 г.)

Критерии психологического здоровья профессионала
Евгения Журавлева Юлия Гудименко
(изтегляния 74 от 6.7.2019 г.)

Профессиональное здоровье специалистов помогающих профессий
Людмила Становова Светлана Добросмыслова
(изтегляния 57 от 6.7.2019 г.)

Психологические детерминанты профессионального здоровья субъекта труда
Евгения Журавлева Юлия Гудименко
(изтегляния 79 от 6.7.2019 г.)

За феномена „вторична травма“ в психо-терапевтичната практика
Румяна Крумова-Пешева
(изтегляния 63 от 6.7.2019 г.)

Социална обусловеност на психичното развитие
Теодора Бедрозова-Петрова
(изтегляния 54 от 6.7.2019 г.)

Социална адаптация и девиантно поведение
Доротея Дунева
(изтегляния 56 от 6.7.2019 г.)

Влияние на медитативните практики върху социалната свързаност
Христина Телефонска
(изтегляния 64 от 6.7.2019 г.)

Справка за авторите
(изтегляния 70 от 6.7.2019 г.)

Информация за изданието
(изтегляния 51 от 6.7.2019 г.)