БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2019 / Том 27 / Брой 1

Статии

Изследване и практика
(изтегляния 162 от 6.7.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 149 от 6.7.2019 г.)

Философия на доброволчеството
Красимира Йонкова
(изтегляния 145 от 6.7.2019 г.)

Socio-psychological Factors Regulating the Learning Motivation in Foreign Students
Valeria Suslova
(изтегляния 137 от 6.7.2019 г.)

On the Problem of Human Consciousness: from Facts to Theoretical Speculations
Александър Вожняк Манол Манолов
(изтегляния 129 от 6.7.2019 г.)

Критерии психологического здоровья профессионала
Евгения Журавлева Юлия Гудименко
(изтегляния 149 от 6.7.2019 г.)

Профессиональное здоровье специалистов помогающих профессий
Людмила Становова Светлана Добросмыслова
(изтегляния 133 от 6.7.2019 г.)

Психологические детерминанты профессионального здоровья субъекта труда
Евгения Журавлева Юлия Гудименко
(изтегляния 180 от 6.7.2019 г.)

За феномена „вторична травма“ в психо-терапевтичната практика
Румяна Крумова-Пешева
(изтегляния 142 от 6.7.2019 г.)

Социална обусловеност на психичното развитие
Теодора Бедрозова-Петрова
(изтегляния 140 от 6.7.2019 г.)

Социална адаптация и девиантно поведение
Доротея Дунева
(изтегляния 125 от 6.7.2019 г.)

Влияние на медитативните практики върху социалната свързаност
Христина Телефонска
(изтегляния 138 от 6.7.2019 г.)

Справка за авторите
(изтегляния 224 от 6.7.2019 г.)

Информация за изданието
(изтегляния 103 от 6.7.2019 г.)