БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Психологопедагогически аргументи за промотиране на педагогическата технология „просоциалност в предучилищна възраст“ като образователна стратегия в детската градина


Автори:
Гергана Дянкова Югозападен университет " Неофит Рилски", България

Страници: 119-129

Резюме:

This paper proposes the pedagogical technology of “Being pro-social at a pre-school age” as an innovative educational strategy. Its promotion aims to address the need to overcome the social barriers that accompany the child in his social adaptation in kindergarten. The proposed pedagogical technology provides an opportunity to identify the achieved level of pro-social development of the participants by creating conditions for complementing, expanding and upgrading the methodological tools used in the educational strategy under review.


Ключови думи:

pre-school age, pro-social behavior, verbally executive interpretations, verbal activity

Изтегляне


185 изтегляния от 6.7.2019 г.