БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социална обусловеност на психичното развитие


Автори:
Теодора Бедрозова-Петрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 144-152

Резюме:

The developmental factors of heredity and environment form a complex union on the territory of the human psyche. The biological foundations of human development are merely the premise for its socially-driven deployment. This report focuses on some portions of the main aspects of mental development, the foundations of which lie in the environmental conditions.


Ключови думи:

mental development, cognitive development, linguistic development, emotional-social development, affection.

Изтегляне


197 изтегляния от 6.7.2019 г.